تقویم

۵ فروردین

تقدیر از پروفسور"کوریاناگی"، پدر ایران شناسی در ژاپن (۱۳۷۸)

۱۰ فروردین

اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۵ فروردین

تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۶ فروردین

دیدار هیأت عالی‌رتبه دانشگاهی ایتالیا، با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۹ فروردین

تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۲۰ فروردین

تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۱ فروردین

دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی (ره) در قم (۱۳۴۲)

۲۲ فروردین

کسب رتبه اول دانشگاه تهران در میان دانشگاه‌های ایران، بر اساس رتبه‌بندی مؤسسه URAP (۱۳۹۲)

۲۳ فروردین

افتتاح خوابگاه مرحوم جمال‌زاده دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۳ فروردین

انعقاد قرارداد همکاری بین‌المللی گروه حقوق تطبیقی فرانسه و دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۴ فروردین

دیدار هیأت دانشگاهی استرالیا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۴ فروردین

دیدار پروفسور"ارهاد"، رییس دانشگاه "کایزرلاوتن" آلمان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۵۶)

۲۴ فروردین

دیدار رییس دانشگاه دولتی مسکو با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۵ فروردین

تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۳۷)

۲۶ فروردین

دیدار هیأت دانشگاهی لبنان از دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۲۷ فروردین

برگزاری سمینار «تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، دیدگاه‌های جهانی و منطقه‌ای» در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۸ فروردین

تصویب وظایف سازمان مرکزی دانشگاه (۱۳۱۴)

۲۹ فروردین

تبدیل هنرکده به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین

الحاق دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۹ فروردین

الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین

افتتاح رشته مطالعات ایران (ایران‌شناسی) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

۳۰ فروردین

افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۳۱ فروردین

اعطای دکتری افتخاری هیأت علمی به پروفسور "آلبرکامو"، عضو آکادمی علوم فرانسه (۱۳۲۸)

۱ اردیبهشت

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین‌المللی بین پنج دانشگاه بزرگ کشور (تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران)(۱۳۹۵)

۱ اردیبهشت

امضاءتفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه رم و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (۱۳۴۹)

۲ اردیبهشت

اعطای عضویت افتخاری دانشگاه تهران به خانم دکتر" ماها چکری سیریندهورن"، شاهزاده تایلند (۱۳۸۳)

۲ اردیبهشت

قهرمانی عضو تیم شطرنج دانشگاه تهران در مسابقات شطرنج آسیا (۱۳۸۹)

۲ اردیبهشت

امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و بنیاد "روسکی میر" روسیه (۱۳۹۴)

۳ اردیبهشت

انتصاب دکتر احمد فرهاد معتمد به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۳۶)

۴ اردیبهشت

بازدید" مارشال تیتو"، رییس جمهور یوگسلاوی از دانشگاه تهران (۱۳۴۷)