تقویم

۵ فروردین

تقدیر از پروفسور"کوریاناگی"، پدر ایران شناسی در ژاپن (۱۳۷۸)

۱۰ فروردین

اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۵ فروردین

تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۹ فروردین

تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۲۰ فروردین

تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۱ فروردین

دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی (ره) در قم (۱۳۴۲)

۲۳ فروردین

افتتاح خوابگاه مرحوم جمال‌زاده دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۵ فروردین

تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۳۷)

۲۸ فروردین

تصویب وظایف سازمان مرکزی دانشگاه (۱۳۱۴)

۲۹ فروردین

تبدیل هنرکده به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین

الحاق دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۹ فروردین

الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین

افتتاح رشته مطالعات ایران (ایران‌شناسی) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

۳۰ فروردین

افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۳۱ فروردین

اعطای دکتری افتخاری هیأت علمی به پروفسور "آلبرکامو"، عضو آکادمی علوم فرانسه (۱۳۲۸)

۲ اردیبهشت

اعطای عضویت افتخاری دانشگاه تهران به خانم دکتر"ماها چکری سیریندهورن"، شاهزاده تایلند (۱۳۸۳)

۳ اردیبهشت

انتصاب دکتر احمد فرهاد معتمد به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۳۶)

۴ اردیبهشت

بازدید" مارشال تیتو"، رییس جمهور یوگسلاوی از دانشگاه تهران (۱۳۴۷)

۴ اردیبهشت

رونمایی از ربات انسان‌نمای سورنا مینی (۱۳۹۶)

۷ اردیبهشت

اعطای دکتری افتخاری روابط بین‌الملل به دکتر سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۸۴)

۸ اردیبهشت

اعطای دکتری افتخاری علوم سیاسی به آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۷۶)

۱۱ اردیبهشت

افتتاح دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۱۱ اردیبهشت

تأسیس چاپخانه دانشگاه تهران (۱۳۲۵)

۱۲ اردیبهشت

شهادت استاد مرتضی مطهری، استاد دانشگاه تهران (۱۳۵۸)

۱۲ اردیبهشت

رونمایی از سه طرح جامع (برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران، طرح شهر دانش دانشگاه و نظام‌نامه کد بین‌المللی اخلاق پژوهش) دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور (۱۳۹۶)

۱۳ اردیبهشت

برگزاری سومین جشنواره دانشجویی فرهنگ استان‌ها در کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۱۵ اردیبهشت

تبدیل منزل مسکونی استاد دکتر سید جعفر شهیدی به موزه (۱۳۸۷)

۱۷ اردیبهشت

تأسیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۱۸ اردیبهشت

انتصاب دکتر جهانشاه صالح به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۲)

۱۹ اردیبهشت

سخنرانی" فیدل کاسترو" رهبر ملی کوبا در دانشگاه تهران (۱۳۸۰)