تحصیل در دانشگاه تهران

 • ۲۵ آذر
  شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • ۲۷ آذر
  پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • ۲ دی
  شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • ۱۳ دی
  پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • ۲۷ آذر
  شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)
 • ۲۸ آذر
  دیدار رییس دانشگاه تهران با رییس دانشگاه خزر روسیه (۱۳۹۳)
 • ۲۹ آذر
  گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)
 • ۳۰ آذر
  امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه پرت‌موث انگلستان (۱۳۵۳)
 • ۲۵ آذر
  روز پژوهش
 • ۲۷ آذر
  شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح (۱۳۵۸) ـ روز وحدت حوزه و دانشگاه
 • ۲۷ آذر
  روز جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری
 • ۳۰ آذر
  شب یلدا

رشته‌های تحصیلی

پایان نامه ها

پیشخوان دانشگاه تهران