اخبار و رویدادها

تحصیل در دانشگاه تهران

رشته‌های تحصیلی

 • ۱۵ اردیبهشت
  تبدیل منزل مسکونی استاد دکتر سید جعفر شهیدی به موزه (۱۳۸۷)
 • ۱۶ اردیبهشت
  دیدار استادان دانشگاه" ایندیانا" پرودو آمریکا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۶)
 • ۱۷ اردیبهشت
  تأسیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)
 • ۱۸ اردیبهشت
  انتصاب دکتر جهانشاه صالح به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۲)
 • ۱۸ اردیبهشت
  آغاز ارزشیابی الکترونیکی کلاسهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
 • ۲۹ اردیبهشت
  پایان ارزشیابی الکترونیکی کلاسهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
 • ۱۱ خرداد
  پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
 • ۱۶ خرداد
  شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
 • ۱۴ اردیبهشت
  شهادت امام موسی کاظم (ع) (۱۸۳ ق)
 • ۱۵ اردیبهشت
  روز بزرگداشت شیخ صدوق
 • ۱۶ اردیبهشت
  مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
 • ۱۶ اردیبهشت
  روز جهانی ماما

خدمات فناوری اطلاعات